Struktura

 

SCHEMAT ORGANIZACYNY ZWIĄZKU

schemat pzeril

WŁADZE NACZELNE

Władzami naczelnymi Związku są:

 • Krajowy Zjazd Delegatów;
 • Zarząd Główny;
 • Główna Komisja Rewizyjna;
 • Główny Sąd Koleżeński.

Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku w okresie między zjazdami delegatów i kieruje jego działalnością. Składa się z 45-59 członków. Zarząd Główny powołuje ze swego grona Prezydium, w tym przewodniczącego, 2-3 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika, którzy tworzą Kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy m. innymi:

 • ustalanie planu działalności Związku,
 • ustalanie zasad gospodarki finansowej Związku,
 • uchwalanie budżetu Związku,
 • ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
 • podejmowanie uchwał w sprawach powoływania, łączenia i rozwiązywania oddziałów okręgowych Związku oraz ustalanie terenów ich działania,
 • uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego i jego Prezydium, zarządów okręgowych i rejonowych oraz ich prezydiów oraz zarządów kół.

 Oddziały Okręgowe działają na terenie ustalonym przez Zarząd Główny. Władzami oddziału okręgowego są:

 • okręgowy zjazd delegatów;
 • zarząd oddziału okręgowego;
 • okręgowa komisja rewizyjna;
 • okręgowy sąd koleżeński.

Oddziały Rejonowe działają na terenie ustalonym przez oddział okręgowy. Władzami oddziału rejonowego są:

 • rejonowy zjazd delegatów;
 • zarząd oddziału rejonowego;
 • rejonowa komisja rewizyjna.

Koła mogą być powoływane na określonym terenie (jako koła terenowe) lub w określonych środowiskach (koła środowiskowe).
Władzami koła są:

 • walne zebranie członków;
 • zarząd koła.

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE :

 • STATUT
 • Instrukcja organizacyjna z załącznikami
 • Regulaminy i Instrukcje wyborcze – udostępniane poszczególnym ogniwom organizacyjnym w roku wyborczym
 • Wytyczne bieżące

Najnowsze galerie zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń z udziałem seniorów i emerytów z Płocka.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
logo
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Okręgowy z siedzibą w Płocku
ul. 3-go Maja 6, 09-402 PłockZobacz na mapie
Godziny pracy biura O/O PZERiI
poniedziałek – czwartek od 9.00 do 13.00
tel. (24) 262 39 69 e-mail : pzeriiplock@wp.pl

© 2018 Wszelkie pawa zastrzeżone PZERII Płock. Projekt i wykonanie: Hedea.pl