Władze PZERiI

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
WŁADZE ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PŁOCKU

Władzami oddziału okręgowego Związku są:

 • okręgowy zjazd delegatów;
 • zarząd oddziału okręgowego
 • okręgowa komisja rewizyjna
 • okręgowy sąd koleżeński

Okręgowy zjazd delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego i jest zwoływany co pięć lat. Zarząd oddziału okręgowego kieruje działalnością Związku na terenie okręgu i odpowiada za swą działalność przed okręgowym zjazdem delegatów i przed Zarządem Głównym.

Zarząd oddziału okręgowego składa się z 11 -31 członków. Członkami Zarządu Oddziału Okręgowego  są osoby pochodzące z wyboru ,   Przewodniczący podległych Oddziałów Rejonowych oraz Przewodniczący Kół Terenowych i Środowiskowych jeżeli podlegają bezpośrednio Oddziałowi Okręgowemu.

W imieniu Zarządu, w okresie między plenarnymi posiedzeniami działa Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego.

Do zakresu działania prezydium zarządu oddziału okręgowego należy w szczególności:

 1. realizowanie uchwał okręgowego zjazdu delegatów i uchwał zarządu oddziału okręgowego;
 2.  zarządzanie gospodarką finansową w ramach budżetu i administrowanie majątkiem oddziału okręgowego;
 3. uchylanie uchwał zarządów oddziałów rejonowych i kół podporządkowanych bezpośrednio do oddziału okręgowego sprzecznych z przepisami prawnymi, Statutem, regulaminami lub uchwałami władz naczelnych Związku;
 4. zawieszanie w czynnościach zarządów rejonowych i kół bezpośrednio podporządkowanych do oddziału okręgowego, ich prezydiów lub poszczególnych ich członków, jeżeli prowadzona przez nich działalność jest sprzeczna ze Statutem i uchwałami władz naczelnych Związku, z prawem skierowania sprawy do rozpatrzenia przez właściwy sąd koleżeński. Zawieszenie w czynnościach trwa do czasu wydania prawomocnego orzeczenia, a w przypadku nie rozpatrywania sprawy przez sąd koleżeński zawieszenie to trwa do końca kadencji.

  Po zawieszeniu zarządów i ich prezydiów zwołuje się nadzwyczajny
  Zjazd w celu wyboru nowego zarządu;
 5. merytoryczne i organizacyjne przygotowywanie plenarnych posiedzeń zarządu oddziału okręgowego;
 6. reprezentowanie oddziału okręgowego na zewnątrz;
 7. przyjmowanie do Związku członków;
 8. prowadzenie rejestru wszystkich członków Związku z terenu objętego swoim działaniem.

Najnowsze galerie zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń z udziałem seniorów i emerytów z Płocka.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
logo
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Okręgowy z siedzibą w Płocku
ul. 3-go Maja 6, 09-402 PłockZobacz na mapie
Godziny pracy biura O/O PZERiI
poniedziałek – czwartek od 9.00 do 13.00
tel. (24) 262 39 69 e-mail : pzeriiplock@wp.pl

© 2018 Wszelkie pawa zastrzeżone PZERII Płock. Projekt i wykonanie: Hedea.pl